12 Μαΐ 2014

Στις 9 Μαίου  γιορτάσθηκε η ημέρα της ΕΥΡΩΠΗΣ! Πριν από εξήντα χρόνια ο οραματιστής Σούμαν έβαλε τα θεμέλια για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης. Για  μια Ευρώπη όπου οι πολίτες θα έχουν ίσα δικαιώματα και θα απολαμβάνουν ισόνομα τα αγαθά της εκπαίδευσης, της υγείας και της πνευματικής ελευθερίας. Για μια Ευρώπη ειρηνική, απαλλαγμένη από κάθε ίχνος ιμπεριαλισμού και αρωγός στην ανάπτυξη των τρίτων χωρών. Για μια Ευρώπη που θα ανέπτυσσε  μηχανισμούς εκτόνωσης των οικονομικών κρίσεων των χωρών της προς την κατεύθυνση διατήρησης των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων και αποτροπής της ανεργίας και της οικονομικής ύφεσης. Για μία Ευρώπη που οι αποφάσεις για τα μεγάλα πολιτικά και εθνικά ζητήματα των Κρατών της θα λαμβάνονταν δημοκρατικά και με γνώμονα το συμφέρον της Ευρώπης και όχι  υπέρ μεμονωμένων κρατών του Διευθυντηρίου των Βρυξελλών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από το 1981, έτος της ένταξης της χώρας μας στην ΕΕ , οι πολιτικές της ΕΕ σε διάφορους τομείς είχαν και θετικό πρόσημο. Όμως πως αντιμετώπισε η Ευρώπη το πρόβλημα του χρέους και του ελλείμματος της οικονομίας μας;   Τι διαβιούν όμως σήμερα οι έλληνες πολίτες; Γιατί εφαρμόσθηκε η νεοφιλελεύθερη πολιτική σαν αποτέλεσμα της επιβολής της θέλησης των αγορών στο Διευθυντήριο των Βρυξελλών για την επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο;  Πρωταγωνιστές αυτής της πολιτικής είναι τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα της Κεντρικής Ευρώπης και βέβαια ενσωματωμένη σε αυτή την στρατηγική είναι και η ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, που αποτελεί διαχειριστική δύναμη αυτής της πολιτικής.
Εμείς σαν ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ θα δώσουμε τη μάχη στις προσεχείς Ευρωπαϊκές Εκλογές, γιατί θέλουμε μία Ευρώπη που θα είναι πιο κοινωνική, πιο δημοκρατική, μια Ευρώπη που θα έχει σαν κύριες προτεραιότητες τα συμφέροντα των πολιτών της και όχι των αγορών. Θα αγωνισθούμε για :
-  Μία ενιαία  Ευρώπη και όχι την Ευρώπη του Βορρά και του Νότου
-  Μία Ευρώπη με ενιαία εξωτερική πολιτική, τα σύνορα των Κρατών  Μελών της είναι και σύνορα της Ευρώπης. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης!
-Για αναβάθμιση του ρόλου του   Ευρωκοινοβουλίου (ΕΚ) με την χορήγηση καθοριστικών αρμοδιοτήτων. Το Ευρωκοινοβούλιο  πρέπει να έχει κύρια  επιτελικό ρόλο, διαμορφώνει την πολιτική της ΕΕ και παίρνει τις αποφάσεις. Η Επιτροπή έχει κύρια τεχνοκρατικό ρόλο και υλοποιεί τις αποφάσεις του ΕΚ. Το ΕΚ ήταν στην παρούσα οικονομική κρίση των χωρών του Νότου μακριά από τις αποφάσεις ! Το ΕΚ ελέγχει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Eurogroup.
-   Μία Ευρώπη που θα δημιουργήσει μηχανισμούς αντιμετώπισης παρόμοιων οικονομικών κρίσεων στο μέλλον μακριά από νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.)  να έχει το δικαίωμα της οικονομικής παρέμβασης στην  αγορά, στο πλαίσιο αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν η κρίση είναι Ευρωπαϊκή και η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, πέρα από διεθνείς παρεμβάσεις  και εξωτερικούς μηχανισμούς π.χ. Δ.Ν.Τ.
- Για μία Ευρώπη  που να αναδεικνύει το κοινωνικό της πρόσωπο και όχι μόνο τις οικονομικές ελευθερίες και να αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας.
-Για μία Ευρώπη που η ανάπτυξη δεν έχει μόνο οικονομική αλλά περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση.
-Για μία Ευρώπη ειρηνική πέρα από διαμόρφωση ιμπεριαλιστικής πολιτικής και συμμετοχής έστω και με την μορφή της ειρηνευτικής  δύναμης και  νομιμοποίησης διαφόρων επεμβάσεων (Κόσσοβο, Βαλκάνια, κλπ.)
- Για μία Ευρώπη που θα επανεξετάσει τις αποφάσεις  της Συνθήκης του Μάαστριχτ και της Συνθήκης της Λισσαβώνας  στο πλαίσιο των σημερινών πολιτικών επιλογών που προκρίθηκαν και έφεραν ύφεση, ανεργία και φτώχεια στους λαούς της Ευρώπης και ιδιαίτερα του Νότου.
- Για μία Ευρώπη της ευημερίας   και αλληλεγγύης των λαών, του πολιτισμού, της καινοτομίας, της έρευνας, της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης   και της  αποδοχής της διαφορετικότητας των λαών της.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου