18 Μαΐ 2014

Σήμερα διεξάγονται οι Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές. Δίνουμε τη μάχη να ξανά αποκτήσει η χώρα Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί οι Κυβερνήσεις των μνημονίων και η τρόικα επέβαλαν «ετεροδιοικηση» και προέβησαν μεταξύ των άλλων, σε διάλυση των οικονομικών και πολιτικών δυνατοτήτων των Τοπικών Αρχών.

Τόσο οι Περιφέρειες αλλά και πολλοί Δήμοι της χώρας πρέπει να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης και αξιοποίησης των πόρων κάθε περιοχής, προκειμένου να ανασυνταχθούν ως ένα βαθμό παραγωγικοί κλάδοι που θα δημιουργήσουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέες θέσεις εργασίας σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

Επιπροσθέτως, οι Δημοτικές Αρχές θα πρέπει να υποστηριχθούν στη γενική τους προσπάθεια για τη συνέχιση του κοινωνικού έργου της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και να συμβάλλουν στην υποστήριξη των πολιτών που βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Είναι κρίσιμο να επιλέξουμε παρατάξεις και πρόσωπα που διακρίνονται για την πολιτική αρχών και για την έντιμη άσκηση των καθηκόντων τους. Προς τον σκοπό αυτό, καθοριστικός θα είναι ο διαρκής δημόσιος και κοινωνικός έλεγχος των πολιτών και των δημοτών.

Είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις για το θετικό και δημιουργικό έργο των νέων Αυτοδιοικητικών Αρχών όσο θα συνεχίζονται οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των μνημονίων και ο αυταρχισμός στο δημόσιο βίο.

Μπορούν και πρέπει οι σημερινές εκλογές να αποτελέσουν την αφετηρία για πολιτικές εξελίξεις που θα απαλλάξουν τη χώρα από τις δυνάμεις του μνημονιακού και νεοφιλελεύθερου κυβερνητικού συνασπισμού.

Από την ψήφο όλων μας, εξαρτάται η πορεία της χώρας.

                                 Ως πολίτες, έχουμε το λόγο. Οι αρχές ασκούνται έμπρακτα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου